Ryzyko
Ocena ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w oparciu o projekt SCORE*
Drogi internauto,
jesteś na stronie poświęconej obliczaniu ryzyka zgonu z powodu zawału serca i udaru mózgu.
Ryzyko wyliczane jest w procentach. Dotyczy okresu najbliższych dziesięciu lat (np. wyliczone 4% ryzyko oznacza, że prawdopodobieństwo zgonu z powodu zawału serca lub udaru mózgu przez 10 lat wynosi 4 na 100).
Do obliczenia ryzyka konieczna jest znajomość wartości:
  • Stężenia cholesterolu całkowitego w surowicy krwi podanego w mg/dL (np. 200) lub w mmol/L (np. 5.0) - proszę wybrać odpowiednią jednostkę w formularzu.
  • Skurczowego ciśnienia tętniczego podanego w mmHg (np. 140). Ciśnienie skurczowe jest wyższą wartością z pomiaru ciśnienia tętniczego. Natomiast wartość niższa z pomiaru stanowi ciśnienie rozkurczowe i nie będzie potrzebna do obliczeń.
Bez znajomości powyższych wartości dalsze kroki na stronie są bezcelowe.
Do obliczenia ryzyka należy również podać:
  • Wiek
  • Płeć
  • Palenie papierosów ("Tak" oznacza conajmniej 7 papierosów w tygodniu)
Dla okreslenia optymalnych wartości stężenia cholesterolu i ciśnienia skurczowego należy także okreslić występowanie cukrzycy oraz choroby wieńcowej u osoby, dla której obliczane jest ryzyko.

Po wprowadzeniu danych zostanie wygenerowany wynik w postaci wykresu oraz komentarza.

Jeżeli masz wątpliwości, co do wyniku lub wynik jest wysoki, należy skonsultować to ze swoim lekarzem lub wysłać do nas email.

Licznik odwiedzin:
123473

Ostatnia modyfikacja:
5 kwietnia 2008


Strona znajduje się na serwerze Akademii Medycznej w Gdańsku


http://www.amg.gda.pl/

* Estimation of ten-year risk of fatal cardiovascular disease in Europe: the SCORE project, European Heart Journal (2003) 24, 987-1003